نگاهی به شاهکوه، اولین روستای اینترنتی ایران

3 سال پیش روستای شاهکوه در سال 1379 به همت دکتر جلالی از طریق اینترنت به جهان مرتبط شد تا نخستین روستای اینترنتی ایران لقب گیرد.
9 Shares

شاهکوه روستایی است کوهستانی که از شمال به گرگان و از جنوب شرقی به شاهرود و از جنوب غربی به دامغان می رسد. به همت دکتر علی اکبر جلالی، شاهکوه نخستین روستای اینترنتی ایران لقب گرفته است. همچنین افتتاح نخستین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی کشور در روستای قرن آباد و انتقال روستای شاهکوه ‏علیا به محل فعلی آن از دیگر اقدامات دکتر علی اکبر جلالی است.