مستند زندگی و تلاش های دکتر علی اکبر جلالی در زمینه آی تی

2 سال پیش مستند زندگی و تلاش های دکتر علی اکبر جلالی در زمینه آی تی
100 Shares

مستند پریدن از روی آتش، پخش شده از شبکه مستند سیما به زندگی و تلاش های دکتر علی اکبر جلالی در زمینه آی تی در کشورمان می پردازد.