تأسیس نخستین آزمایشگاه اینترنت اشیاء توسط دکتر جلالی

12 ماه پیش تأسیس نخستین آزمایشگاه اینترنت اشیاء توسط دکتر جلالی
12 Shares

تأسیس نخستین آزمایشگاه اینترنت اشیاء توسط دکتر جلالی

اولین آزمایشگاه و پلتفرم آموزشی و پژوهشی اینترنت اشیاء (IOT)، 18 بهمن ماه 1394 در دانشگاه علم و صنعت ایران رونمایی شد. این آزمایشگاه، با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت مهندسی مشاور مخابراتی و ارتباطی نگاره گلستان، به همت دکتر علی اکبر جلالی در محل پژوهشکده الکترونیک با حضور مسئولین ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران رونمایی شد.