دکتر علی اکبر جلالی روستای شاهکوه را معرفی می کند

10 ماه پیش دکتر علی اکبر جلالی در برنامه دامنه شبکه سمنان
3 Shares

دکتر علی اکبر جلالی در برنامه دامنه شبکه سمنان، خود را متعلق به روستای شاهکوه می داند و به معرفی ان می پردازد.