قسمتی از سخنرانی دکتر علی اکبر جلالی در ارتباط با اینترنت اشیاء

10 ماه پیش صحبت های دکتر علی اکبر جلالی در کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی
5 Shares

صحبت های دکتر علی اکبر جلالی در کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی در ارتباط با اینترنت اشیاء.