سخنرانی دکتر جلالی درباره کاربرد IT درحوزه دینی- قسمت 2

1 سال پیش سخنرانی دکتر جلالی در همایشِ «کاربردهای IT در حوزه های دینی»
Shares

دکتر علی اکبر جلالی، استادیار دانشگاه ویرجینیای غربی امریکا، در همایشِ «کاربردهای IT در حوزه های دینی» به مباحث اقتصادِ دانش محور- موج چهارم، عصر مجازی- فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی – حوزه مجازی- تجارت الکترونیک و... اشاره کردند.